some_text
some_text
Українська    

December 22, 2012
Christmas greeting

…З НАМИ БОГ, ЗРОЗУМІЙТЕ,  НАРОДИ, І ПОКЛОНЯЙТЕСЯ,
БО ОСЬ З НАМИ БОГ!

У цей благодатний час Різдва Христового сердечно вітаю кожного із Вас з цим святом надії, яке пригадує нам про велику подію, яка започаткувала нову еру, а саме народження Ісуса Христа, Сина Божого, Спасителя світу.

'...Слово сталося тілом і замешкало між нами’ Іван (1: 14). Більше як дві тисячі років тому  відвічне Слово Боже, ЛОҐОС, воплотилося у людське тіло з’єднавши навіки Бога і людину в одне ціле, особу Богочоловіка. Друга особа Пресвятої Трійці,  Ісус Христос , є істинним Богом та досконалою Людиною. Син Чоловічий  став подібний до нас в усьому,  крім гріха. Бог Отець дарує нам Сина, Ісуса Христа, якого нам потрібно прийняти до своїх сердець, Його Євангелію життя, щоб ми мали повноту  буття  у Святому Дусі.

Через Ласку Святого Хрещення, ми покликані бути живою іконою Христа у світі, серед людей, яких зустрічаємо на дорозі нашого життя. Дорога християнина - це дорога до досконалості. Це постійна трансформація з людини світу у людину неба. Це свідоме відречення від гріха, який руйнує наші відносини з Богом. Це постійне звільнення від пут людського еґо, яке допомагає нам вижити у цьому світі, але й залишається тягарем для людського духа, який веде нас до неба.  Це прагнення до свободи духа людини та бажання бути подібним до Христа, “бо ми всі, що у Христа христилися у Христа зодягнулися”(Гaл. З,27).

Головною і радісною новиною для нас усіх є те, що Христос є Еммануїл, що значить - З Нами Бог. За словами Святого Апостола Павла Христос є той самий:  ‘ Вчора, Сьогодні і Завтра’ (Євр. 13, 8). У цей благословенний час приймімо Христа, як свого особистого Спасителя і доручімо Йому наше життя, долю та вічність, бо в Ісусі вся наша надія, сила та радість.

Нехай Христос Бог благословить всіх своєю правицею та дарує Вам МИР  і  РАДІСТЬ,  ЛЮБОВ І НАДІЮ, ЗДОРОВ’Я і ДОСТАТОК по всі дні нашого життя. Сердечно бажаю всім родинам сімейного затишку у часі Святої Вечері, веселої дзвінкої коляди підчас різдвяних свят,  щасливого повного здоров’я, добра та успіху  Нового Року.

ХРИСТОС РАЖДАЄТЬСЯ! СЛАВІТЕ ЙОГО!

 

 

…GOD IS WITH US, UNDERSTAND, O YE NATIONS, AND BOW DOWN,
FOR GOD IS WITH US!

In this blessed time of Christmas I cordially greet each and every one of you with this feast of hope, which reminds us about a magnificent event that started a new era, namely the birth of Jesus Christ, the Son of God and the Savior of the world.

"And the Word was made flesh and dwelt among us" St. John (1:14). More than two thousand years ago, eternal Word of God, Logos, was incarnated into human race and united forever God and humanity into God- man person Jesus Christ.  The Second Person of the Holy Trinity, Jesus Christ, is True God and True (perfect) Man. Son of Man became like all of us but sin. God the Father gives us His Son, Jesus Christ, Whom we invited to accept into our hearts, His Gospel of life that we would have fullness of life in the Holy Spirit.

Through the grace of Holy Baptism, we are called to be living icons of Christ in the world among people whom we meet on the path of our life. The path of a Christian – is a path of righteousness.  This is a constant transformation from a person of this world into a person of heaven. This is a conscious rejection of the sin that ruins our relationship with God.  This is a conscious desire to free ourselves from the bondage of the human ego, which helps us to survive in this world but which remains a heavy burden for the human spirit that leads us to heaven.   This is a longing toward the freedom of human spirit and desire to be like Christ, because ‘all who were baptized in Christ, we took Christ upon ourselves’ (Gal. 3, 27).

The most important and joyous news for all of us is that Christ is Emmanuel, which means God is with Us. Christ is the same according to St. Paul: ‘Yesterday, Today and Tomorrow’ (Heb. 13, 8). In this holy time, let us accept Christ as our personal Savior, and let us confer Him our life, destiny and eternity, because in Jesus we find true hope, strength and joy.

May Christ God bless and grant you all His Peace and Joy, Love and Hope, Health and Prosperity today, and every day of your lives.  I wish you all a blessed and joyous time with your families during this Christmas Season, and a happy, healthy, and prosperous New Year!
 
Christ is Born! Let us Glorify Him!